Đặt Hàng qua hệ thống website: www.ninrio.com / www.ninrio.vn

B1.  Truy cập vào website: www.ninrio.com/www.ninrio.vn

B2.  click vào nút "Thêm vào giỏ hàng"

B3.  Nhập thông tin thanh toán

B4.  Chờ điện thoại và email xác nhận đơn hàng của bạn từ chúng tôi

B5.  Thanh toán (Tài khoảng ngân hàng, paypal, western union, money gram, L/C, master card)

B6.  Nhận hàng hóa và xác nhận

Đặt hàng qua email của chúng tôi

B1. Gửi email tới địa chỉ của chúng tôi: sale@ninrio.com hoặc ngocntb@ninrio.com (chỉ sử dụng hai email này để đặt hàng)

B2.  Chờ xác nhận của chúng tôi qua điện thoại và email

B3. Thanh toán (Tài khoảng ngân hàng, paypal, western union, money gram, L/C, master card)

B4.  Nhận hàng hóa và xác nhận

Đặt hàng qua điện thoại

B1. Gọi tới công ty chúng tôi theo số +84 978 933 081 hoặc +84 941 756 325

B2. Nhận email và xác nhận lại đơn hàng và thông tin thanh toán

B3. Thanh toán (Tài khoảng ngân hàng, paypal, western union, money gram, L/C, master card)

B4.  Nhận hàng hóa và xác nhận

FAQs |