Hàng hóa của bạn có thể sẽ bị trễ 1 hoặc 2 ngày do các nguyên nhân:

1. Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu từ hãng, hàng hóa đã mở booking nhưng chưa thể cập nhật

2. Delay chuyến bay của hãng vận chuyển do các điều kiện khác nhau

3. Khu vực nhận hàng hóa của bạn là khu vực có ít chuyến bay, từ 1 đến 3 ngày chỉ có 1 chuyến bay vì vậy hàng hóa chưa được thông báo trạng thái

FAQs |